banner
Beta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Świadczymy usługi rachunkowe na najwyższym poziomie!

zobacz naszą ofertę calculator

> Kategorie:

Nasza oferta

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE:

 • prowadzenie ksiąg handlowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • sporządzanie ewidencji i rozliczenie VAT
 • obsługa kadrowo-płacowa

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH OBEJMUJE:

 • opracowanie zakładowego planu kont
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej
 • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie ewidencji i rozliczenie VAT
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie zeznań rocznych
 • sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych

PROWADZENIE PODATKOWYCH KSIĄG PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW OBEJMUJE:

 • dokonywanie zapisów w KPiR
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnej i prawnej
 • ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie ewidencji i rozliczenie VAT
 • sporządzanie miesiecznych i rocznych deklaracji podatkowych

PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO OBEJMUJE:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości materialnych i prawnych

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA OBEJMUJE:

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych
 • rozliczenie pracowników i zleceniodawców na potrzeby ZUS
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników
 • prowadzenie ewidencji urlopów i dokumentacji zwolnień od pracy
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby urzędów skarbowych: PIT 4R, PIT 8A
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników : PIT 11, PIT 8B

DODATKOWE USŁUGI:

 • sporządzenie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności gospodarczej
 • sporządzanie rozliczeń rocznych: PIT 36, PIT 37, PIT 38, PIT 39
 • rozliczenie dochodów zagranicznych